Month

January 2021

จีพีเอสติดตาม

จีพีเอสติดตาม ระบบที่มีมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จีพีเอสติดตาม คือ ระบบการติดตามตำแหน่งด้วยตัวดาวเทียม ทว่าการจะติดตามตำแหน่งได้นั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า tracker หรือเป็นอุปกรณ์พกพาติดตั้งไปกับยานพาหนะ บุคคล สินค้า หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการจะติดตามดูความเคลื่อนไหวว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการติดตามดังกล่าวนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งานตัว gps สำหรับคำนวณตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ทำให้รู้ว่าตอนนี้เครื่องที่เราติดตามไปอยู่ตรงไหนกันแน่ จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งดาวเทียมเพื่ออ้างอิงให้เกิดความแม่นยำสูง ๆ จะช่วยให้รู้พิกัดของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 100 ม. ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณด้วย ถือว่าระบบนี้เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะบรรดาธุรกิจที่ต้องมีการส่งคนออกไปนอกบริษัทหรือธุรกิจที่ต้องทำเวลาในเรื่องการเดินทาง...
Read More

เครื่อง ติดตาม gps

เครื่อง ติดตาม gps เครื่องติดตามตำแหน่ง เครื่อง ติดตาม gps หรือ เครื่องติดตามตำแหน่ง นั่นคือเครื่องที่ใช้ในการติดตามตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดตามรถ ติดตามคน ติดตามสัตว์ หรือสิ่งของ โดยหน้าที่หลักของเครื่องติตดามตำแหน่งคือการแจ้งตำแหน่งกลับมาให้ผู้ใช้งานทราบ ว่าตำแหน่งของสิ่งที่กำลังติดตามอยู่นั้น อยู่ที่ส่วนใดบนโลก GPS ติดตามรถเป็นอุปกรณ์นำทางที่สามารถระบุหรือดูตำแหน่งของรถได้ ว่ามีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหรือไม่ สามารถดูได้ตลอดเวลา ช่วยป้องกันการเกิดปัญหากับรถที่คุณรักได้...
Read More

ติด gps รถยนต์ ราคา

ติด gps รถยนต์ ราคา แบบไหนดี และราคาเท่าไหร่ถึงจะดี ติด gps รถยนต์ ราคา เป็นอุปกรณ์ติดตามรถที่มีความน่าสนใจ จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว และในเวลาที่รถของคุณหาย สามารถตรวจเช็คตำแหน่งรถได้ทันที สามารถดูได้ผ่านบนโทรศัพท์มือถือ โดยที่เราใส่รหัสผ่านของ GPS(จีพีเอส) บนโทรศัพท์เพื่อดูตำแหน่งรถได้ทันที จะแสดงตำแหน่งได้เรียลไทม์ สามารถดูตำแหน่งรถของคุณเคลื่อนที่ไปทิศทางไหน จะระบุตำแหน่งรถปัจจุบันบน...
Read More