Single Blog Title

This is a single blog caption

gps รถบรรทุก

gps รถบรรทุก

gps รถบรรทุก หลักเกณฑ์และก็กฎหมายสำหรับในการติดตั้ง gps tracking ตามที่กรมการขนส่งกำหนดกฎเกณฑ์จากกรมการขนส่ง ได้ออกนโยบาย “เชื่อมั่นทั่วไทยใช้ GPS” โดยกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกหมวดหมู่รวมทั้งรถตู้ (นอกจาก รถสองแถว รถยนต์หมวด 4 รวมทั้งรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง แล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป จะต้องติดตั้ง GPS และก็เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และก็ตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่ง GPS ติดตามรถสามารถช่วยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ และก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับการใช้รถใช้ถนนหนทาง ทั้งยังสามารถใช้วัสดุ GPS สำหรับการวางแผนและก็บริหารในด้านต่างๆได้อีกด้วย

gps รถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าโครงงาน “มั่นอกมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เปิดกิจกรรมการนำ ระบบ GPS มาใช้สำหรับในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ gps ติดรถบรรทุก พร้อมให้บริการแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ส าหรับผู้ประกอบการและก็ประชาชน เพื่อร่วมเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับในการติดตามตรวจดูความปลอดภัยของรถเมล์สาธารณะได้แบบเรียลไทม์ เปิดเผย!!! เวลานี้มีข้อมูลรถติดตั้ง GPS ในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ แล้วกว่า 40,000 คัน เชื่อมั่นสามารถ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของประเทศได้ วันนี้ (7 ม.ย. 2559) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมการน าระบบ GPS มาใช้เพื่อสำหรับในการบริหารแล้วก็ติดตามการเดินรถโดยสาร สาธารณะในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ ตามโครงการ”มั่นใจทั่วไทย รถยนต์ใช้ GPS” เพื่อการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของ พนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ในเวลาเดียวกันนี้ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เพื่อให้ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้รับบริการ รถโดยสารสาธารณะสามารถร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจทานความปลอดภัยของรถประจำทางสาธารณะผ่านทาง แอพพลิเคชั่นดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2559 นี้ ขอเชื้อเชิญทุกภาคส่วนร่วมวิเคราะห์

ความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพบริการของรถเมล์สาธารณะผ่านทางแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการมั่นอกมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เป็นการยกฐานะมาตรฐานระบบคมนาคมสาธารณะของประเทศให้มีความปลอดภัย โดยให้มีระบบระเบียบติดตามและควบคุมจาก หน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เริ่มด าเนินโครงการมาเมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม 2559 ก าทีดให้รถเมล์สาธารณะ รถลากจูงและก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ จะต้องจัดตั้ง GPS ในทันทียกเว้นสองแถว และรถโดยสารหมวด 4 ที่วิ่งข้างในจังหวัดในส่วนภูมิภาค ไม่ต้องจัดตั้ง GPS ส่วนรถเมล์

สาธารณะและก็รถบรรทุกที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 กรมการขนส่งทางบกก าทีดระยะเวลาด าเนินการของรถ แต่ละชนิดตามสมควรเพื่อให้ผู้ครอบครองรถยนต์และผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมพร้อมเชื่อมโยงข้อมูล ปรับแต่ง แล้วก็จัดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งรถเมล์สาธารณะทุกคันต้องจัดตั้ง GPS ข้างในปี 2560 ส าหรับ รถบรรทุกต้องจัดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี 2562 ภายใต้การก ากับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดแจงเดินรถด้วยระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในตอนเทศกาล สงกรานต์ 2559 นี้จะพิจารณาการเดินรถโดยสารสาธารณะตลอดทาง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพลเมืองที่ ต้องเดินทางในตอนเทศกาลวันสงกรานต์

หน้าที่และความสำคัญของการขนส่ง

ท่ามกลางการแข่งขันด้านการค้าที่ทวีความร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การสืบหาตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แล้วก็มีต้นทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความอยากได้ของลูกค้าด้วยระยะ เวลาในการจัดส่งสั้นที่สุดนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายได้

จะมองเห็นได้ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวกทั้งด้านเวลาและสถานที่นำมาซึ่งการทำให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถตั้งมาตรฐานได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจำหน่ายณ สถานที่รวมทั้งตอนที่ลูกค้าปรารถนาซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้นของความสามารถสำหรับการชิงชัยของแต่ละบริษัทการที่กำลังจะได้มาซึ่งความสำเร็จด้านงานขนส่งจึงควรเข้าใจถึง การกระทำงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจำเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกที่มีความมากมาย รวมทั้งส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการขนย้ายไปยังจุดต่างๆซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนไปด้วย

จากข้อมูลในภาพที่ซึ่งแสดงสมรรถนะการขนส่งต่อพลังงาน 1 ลิตรจะเห็นได้ว่าเมืองไทยเน้นการขนส่งทางถนนหนทางเป็นหลักซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ ของการขนส่งสินค้าในประเทศทั้งผอง โดยมีประสิทธิภาพการขนส่งต่อพลังงาน ลิตรเพียงเมตริกตัน โดยเหตุนั้นการปฏิบัติงานทางด้านการขนส่งจึงควรใช้การบูรณาการของแต่ละรูปแบบการขนส่งเพื่อสามารถสร้างความสามารถ ทางการแข่งธุรกิจภาคการขนส่งกับนานาประเทศได้กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยความซับซ้อนของส่วนประกอบอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าสมรรถนะการขนส่งรวมทั้งข้อดี

ข้อด้อยแต่ละรูปแบบถ้าหากพวกเรายังคงมีการจัดการการขนส่งแบบดั้งเดิมถือได้ว่ากิจกรรมตามหน้าที่ ที่อยู่ในวงแคบเฉพาะภายในประเทศแม้กระนั้นเนื่องมากจากการบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้น การรวมตัวกันของตลาดโลกและก็เทคโนโลยีที่พร้อม จะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยเหตุดังกล่าวจะต้องที่จะหาวิธีที่กำลังจะได้มาซึ่งการปฏิบัติการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

กล่าวโดยย่อการขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการชิงชัยของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นถ้าตระหนักถึงข้อดีข้อบกพร่องของแต่ละแบบอย่างการขนส่งก็จะสามารถลดต้นทุนภาคการขนส่งลงได้อย่างไรก็ดีการผสมผสาน รูปแบบการขนส่งยังมีข้อกำหนดรวมทั้งยังไม่เกิดผลเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากเท่าไรนักในประเทศไทยด้วยเหตุว่ายังขาดส่วนประกอบเบื้องต้นรองรับแต่ว่าการประยุกต์แนวความคิดการเปลี่ยนแบบการขนส่งมาใช้เพื่อสามารถการทำให้การขนส่งนั้นตรงเวลา มอบได้ตามคุณภาพและสถานที่ ที่ตกลงในปริมาณและก็ราคาที่สมควร นับว่าเป็นกุญแจสู่การบรรลุเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีรวมทั้งระบบการทำงานที่ รองรับโลกาภิวัตน์และก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจทางการแข่งในธุรกิจภาคการขนส่งให้กับประเทศได้ไม่มากมายก็น้อย

GPS : GLOBAL POSITIONING SYSTEM

GPS (Global Positioning System) หรือ ระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียม จัดอยู่ในประเภท Indirect Active Safety Innovation โดยมีส่วนประกอบสำคัญๆของระบบแบ่งเป็น 3จำนวนมากหมายถึงดาวเทียม ตัวรับ สัญญาณ แล้วก็แผนที่สามารถนำไปปรับใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเดินรถ (Fleet Management System) ทั้งตัวรถประจำทาง รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ รถบรรทุกเงิน อื่นๆอีกมากมาย ทำให้สามารถสำรวจทางการเดินรถ แล้วก็ติดตามรถที่ปรารถนาได้อย่างอัตโนมัติ

ระบบGPS ประกอบไปด้วยดาวเทียมทั้งผอง 27 ตัว แม้กระนั้นขณะใช้งานใช้เพียงแค่ 3 ตัว ดาวเทียมกลุ่มนี้จะรอส่งสัญญาณบอกลงมาอยู่เสมอเวลาว่ากำลังอยู่พิกัดใด โดยอาศัยหลักของความเร็วของคลื่นกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกันเครื่องรับสัญญาณจะรับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม เครื่องจะรับข้อมูลเอามาคำนวณระยะทางเพื่อหาพิกัดของตัวเอง แล้วเครื่องรับสัญญาณจะแสดงพิกัดของรถยนต์ออกมาในรูปของแผนที่อีกที

สำหรับ GPS Tracking มีคุณประโยชน์เยอะแยะทั้งยังด้านความปลอดภัย และก็บริหารรถบรรทุก อาทิเช่น ควบคุมค่าใช้สอย ตรวจการกระทำของผู้ขับ เพิ่มความปลอดภัยในสินทรัพย์ บริหารหลักการทำงานของรถยนต์เจริญเพิ่มขึ้น โดยรายจ่ายสำหรับการปฏิบัติการไม่สูงเกินความจำเป็นรวมทั้งสามารถจัดตั้งได้กับรถยนต์ทุกคัน ไม่ต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีของรถยนต์แต่คัน

หลักการทำงานของ GDP Tracking System นั้น ควรต้องจัดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือติดตามรถยนต์ (Black Box) ที่ยานพาหนะ โดยเครื่องใช้ไม้สอยจะรับสัญญาณจากดาวเทียม GDP เพื่อหาตำแหน่งพิกัดของรถ แล้วข้อมูลจะถูกประมวลผลแล้วก็ส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ GPRS ไปยังคอมพิวเตอร์ของศูนย์ผู้ให้บริการ ตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลต่างๆจะถูกประเมินผลก่อนส่งตอไปแสดงผลลัพธ์บนแผนที่ดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ โดยตำแหน่งรวมทั้งสถานภาพของรถยนต์จะแสดงในแบบอย่างภาพหรือสัญลักษณ์

ซึ่งระบบสามารถทำรายงานแสดงข้อมูลสำคัญดังที่ผู้รับบริการต้องการได้อีกด้วยการแสดงผลของ GDP Tracking System สามารถแบ่งการทำงานได้ 2 ระบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เป็นการแสดงผลที่เครื่องผู้ใช้งาน ซึ่งจึงควรจัดตั้งโปรแกรมของผู้รับบริการโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถมองย้อนไปได้ แล้วก็การแสดงผลผ่าน Web Side ของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง ว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นเดินทางถึงไหนแล้ว ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจในความสามารถการขนส่ง แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ว่าจ้างขนส่งจะโทรศัพท์ถามไถ่การทำงานของรถบรรทุกจากผู้ประกอบธุรกิจเองมากกว่า

GDP Tracking System มี 2 ต้นแบบหมายถึงแบบNon-Real time หรือแบบOff-lineดำเนินงานโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือ GDP หรือ Black- Box ที่ติดอยู่กับยานพาหนะ จะรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็แปลสัญญาณออกมาเป็นค่าพิกัด ตำแหน่ง เวลา แล้วก็ความเร็วในระหว่างการเดินทาง เครื่องบันทึกข้อมูลจะอ่านข้อมูลนำมาการประมวลผลรวมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ เมื่อยานยานพาหนะกลับมาที่บริษัทแล้ว ข้อมูลในเครื่องมือติดรถจะถ่ายขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บไว้ตรวจดูถัดไป แบบ Real time หรือแบบ On-line คือระบบที่ติดตามและตรวจทานตำแน่งของรถในระหว่างที่รถกำลังดำเนินการได้

โดยแสดงตำแหน่งรถยนต์บนแผนที่ด้วโปรแกรมที่ติดตั้งไว้กับศูนย์ควบคุม เมื่อต้องการทราบตำแหน่งของรถก็สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านเครือโทรศัพท์มือถือไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลในตัวรถยนต์ เครื่องไม้เครื่องมือที่รถจะส่งข้อมูตอบกลับมาที่ศูนย์ด้วยข้อมูลของตำแหน่งรถและรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้บนแผนที่โดยทันทีข้อมูลในเครื่องบันทึกของรถยนต์อีกทั้งระบบ Real time รวมทั้งแบบ Non-Real time จะถูกพินิจพิจารณาโดยโปรแกรม ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์เป็นรายงานต่างๆอีกทั้งเนื้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และสามารถแปลงให้อยู่ในแบบ Excel ได้ ดังต่อไปนี้

1. รายงานเดินรถประจำวัน รวมทั้งทุกเดือน
2. รายงานใช้ความเร็วการใช้งานรถยนต์ รวมทั้งการใช้ความเร็วเกินพิกัด
3. รายงานเวลาหยุดรถติดเครื่องยนต์กลไกทิ้งเอาไว้
4. รายงานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป
5. รายงานการเข้า-ออก สถานที่ที่กำหนด
6. รายงานความประพฤติปฏิบัติการใช้รถ
7. รูปภาพแสดงเส้นทางการเดินทางและจุดหยุดบนแผนที่
8. รายงานแสงสว่างข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง

กลับหน้าหลัก

Leave a Reply