Day

April 6, 2021

gps นําทาง

gps นําทาง gps นําทาง GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System หรือ “ระบบซึ่งสามารถเฉพาะเจาะจงตำแหน่งต่างๆได้ทั้งโลก” ตำแหน่งที่ได้นั้น มาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมระบุพิกัดที่ลอยอยู่ใน อวกาศหลายชิ้นถึง 24 ดวง ทั้งโลก หรืออธิบายง่ายๆก็คือ มีดาวเทียวถึง 24 ดวง ที่ค่อยหาตำแหน่งที่เครื่องรับสัญญาณ...
Read More